Grwp astudiaeth i ddechrau yn yr hydref

'Y mae dy air y llusern i'm troed, ac yn oleuni i'm llwybr.' (Salm 119:105)

Pan ddaw'r hydref, bydd aelodau eglwysi Annibynnol Cei Newydd ac Aberaeron yn dod ynghyd i sefydlu dosbarth Beiblaidd. Ein hamcan fydd astudio'r Beibl gyda'n gilydd mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.

Byddwn yn dechrau gyda 'Marc i Bawb', cyfres o astudiaethau yn seiliedig ar efengyl Marc gan N. T. Wright ac yn defnyddio'r fersiwn beibl.net.

Bydd y cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal yn Yr Hen Siop, Derwen Gam, am 8pm nos Fawrth, 7 Hydref a bydd croeso cynnes i bawb!

Os hoffech chi ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu trwy e-bost capel.llwyncelyn@gmail.com neu'r cyfrif Twitter @CapelLlwyncelyn.

No comments:

Post a Comment